Architectural Engineering

Film om Architectural Engineering

Denne kortfilm er skabt af Grontmij der på en god og kort måde forklarer, hvad en med uddannelse inde for Architectural Engineering kan arbejde med.

Kort om uddannelsen

Uddannelsen er i særlig grad rettet mod selve udformningen af konstruktioner, huse og byer. Den vil på et teknisk-videnskabeligt grundlag give kompetence til at løse opgaver, der vedrører alle faser i et byggeri.

Uddannelsen omfatter dels grundlæggende fag som matematik, fysik og datalogi, dels mere byggetekniske fag som konstruktioner, materialelære, bygningsdesign, bydesign, byplanlægning, grafisk kommunikation, samt indeklima-, installations- og energidesign.

Det grundlæggende element i undervisningen er projektarbejde, der understøttes af forelæsninger, øvelser, modelforsøg med mere.

På 5. semester er er man i praktik i en dansk eller udenlandsk virksomhed eller i den offentlige sektor.

6. og 7. semester er mest valgfri fag, hvor man kan specialisere sig. Afgangsprojektet udføres også på 7. semester.

Adgangskvotienten til bygningsdesign var i 2010: 8.2  (7 skala)

 

Kort om arbejdsområder

Uddannelsen sætter dig i stand til at planlægge, projektere og lede udførelsen af arbejdet inden for byggeri og anlæg i den private og i den offentlige sektor.

Den færdiguddannede ingeniør vil kunne varetage den indledende del af et byggeris projektering og vil få særlig kompetence til at fastlægge hovedstrukturerne i bygningsplanlægningen i samarbejde med andre faggrupper – især arkitekter.

De fleste diplomingeniører i Bygningsdesign forventes at blive ansat i rådgivende ingeniørfirmaer, hvor de vil være et godt supplement til de mere analytisk uddannede “traditionelle” bygningsingeniører. Herudover forventes det, at ingeniører i bygningsdesign vil kunne blive ansat i tekniske forvaltninger i kommuner og staten eller i arkitekt- og entreprenørfirmaer.

 

Film om Studiet

DTU har lavet en film, der fortæller om det studie, jeg er på.


Man kan læse meget mere om studiet på DTUs Hjemmeside