© 2011 . All rights reserved.

Bispebjerg Campus

Opgave

DSB’s gamle område nord for Bispebjerg Station står i dag ubrugt og faldefærdigt hen. Vi fik til opgave at skabe liv i dette område. At skabe et område som folk havde lyst til at komme i det meste af døgnet.


Besvarelse

Det har fra starten af været planen at bispebjergområdet skulle være et grønt gennemkørselområde for cyklister og gående, og tanken var at det skulle være en forlængelse af superkilen for folk der skal nordpå.

Vi valgte derfor at lave en cykelbro/gangbro over skinnerne som noget af det første. Det gav os nu to underområder hvor der automatisk fra aktører ville være aktivitet og færdsel: Et nedkørselsområde ved den nyplanlagte cykelbro og et nedgangsområde fra Tagensvej og ned til vores område.

Ud fra bestemmelsen om at en cykelsti ikke må stige mere end 4% og at vi skulle op i en 8 meters højde for at krydse en jernbane, fik vi en nedkørsel på 200 m.

Problemet med en nedkørsel på 200 m løste vi ved at lade den svinge omkring to ellipseformede bygninger. På den måde lod vi cykeltrafikken skabe rammen om et fantastisk uderum mellem disse to bygninger. Ligeledes lod vi en løberute tage et sving gennem dette nyskabte rum. På den måde dannes der automatisk et rum med fart på uden at være støjende. Et rum hvor aktørerne; siddende, gående, løbende og cyklende hver især kan tilskue hinanden.

Hovedelementet i området er nedkørselbygningen, og det er med udgangspunkt i denne og vores greb at vi har udformet resten af området.

Vi lod ellipsen fra bygningerne være et gennemgående element i området, og lod disse i sig selv være aktører ved at styre og skubbe til resten af området. Vi placerede en tilsvarende nedgangs-ellipse ved Tagensvej så der blev skabt en forening mellem de to færdselsområder.

(De to bygninger er henholdsvis ca 450 og 330 m2)